Tìm hiểu về kế toán doanh nghiệp

Tìm hiểu về kế toán doanh nghiệp

Rất nhiều người vẫn chưa hiểu rõ được Kế toán doanh nghiệp là gì? nó hoạt động như thế nào?, nó có chịu sự quản lí như kế toán công không? Về lĩnh vực kế toán thì kế toán được chia ra 2 chuyên ngành khác nhau: đó là Kế toán công và Kế toán doanh nghiệp.

Tìm hiểu về kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp là gì?
Phân tích kế toán doanh nghiệp ? Người làm cho kế toán các doanh nghiệp cần kiến thức gì? Cần phải nắm được các thông báo gì? Đây là các vẫn đề mà một kế toán viên phải nắm vững khi làm kế toán công ty , hãy cùng chúng tôi tìm hiểu kỹ  hơn về kế toán doanh nghiệp nhé.

Xem thêm: Dịch vụ dịch thuật tiếng Anh

– Trong bất kỳ quốc gia nào và tổ chức trong ngoài nước thì kế toán cũng chiếm 1 vị trí quan trọng và chẳng thể thiếu ở giai đoạn bắt đầu vận hành và hoạt động của công ty đó . Nghề kế toán đòi hỏi người làm việc phải năng động, thông minh, trung thực và kỹ càng.
– Kế toán doanh nghiệp là 1 trong các khâu quan trọng trong hoạt động kinh doanh và cung cấp của doanh nghiệp, kế toán viên cũng sẽ được cung cấp những công cụ để hỗ trợ công tác làm việc sao cho hiệu quả và đáng tin cậy.

Các thành phần của kế toán doanh nghiệp:

Kế toán doanh nghiệp được tuân thủ theo luật phát kế toán Việt Nam:

+ Giao dịch  tiền gửi và tiền mặt; Tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình

+ Kế toán nguyên nguyên liệu vật liệu, hàng hóa, sản phẩm

+ Kế toán chi phí và hạch toán giá thành;

+ Giao dịch ngoại tệ;

+ Hạch toán với đối tác (người mua, người bán)

+ Hạch toán với người nhận tạm ứng

+ Hạch toán tiền lương với người lao động

+ Hạch toán sở hữu ngân sách.

Nhiệm vụ của kế toán doanh nghiệp là gì? Là thu thập xử lý thông tin kế toán, kiểm toán, rà soát , giám sát những khoản thu chi nguồn vốn và nhận định thông tin về số liệu kế toán
+ Thu thập, xử lý thông tin kế toán, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán, kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi vốn đầu tư ,  thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý , sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn chặn đề  phòng những hành vi vi phạm về vốn đầu tư, kế toán đánh giá thông báo , số liệu kế toán; tham mưu, buộc phải có những biện pháp chuyên dụng cho đề nghị quản trị và quyết định kinh tế, nguồn vốn của công ty. phân phối thông báo, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật .

Đối tượng của kế toán doanh nghiệp là gì?

Đối tượng kế toán doanh nghiệp gồm tài sản cố định, nợ phải thu, nợ phải trả, thuế và những khoản liên quan tới doanh nghiệp …. Theo điều 9 Luật kế toán, đối tượng kế toán doanh nghiệp gồm: Tài sản cố định , tài sản lưu động; Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu; các khoản phải thu, chi phí kinh doanh, thu nhập và chi phí khác; Thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước; Kết quả và phân chia kết quả hoạt động kinh doanh; các tài sản khác liên quan tới đơn vị .

Các yêu cầu của kế toán doanh nghiệp là gì?

Để hoạt động của kế toán doanh nghiệp có hiệu quả cao thì cũng cầnphải có những quy định nhất định

+ Thông báo, số liệu kế toán phải được phản ánh liên tiếp bắt đầu từ lúc nảy sinh đến lúc chấm dứt hoạt động kinh tế, nguồn vốn , tài chính diễn ra từ từ khi bắt đầu hoạt động đến khi chấm dứt hoạt động của đơn vị kế toán….

+ Phản ảnh toàn bộ nghiệp vụ kinh tế, vốn đầu tư nảy sinh trong chứng từ kế toán, sổ sách kế toán và thống kê tài chính .

+ Phản ánh kịp thời, đúng thời gian quy định thông tin về số liệu kế toán.

+ Phản ánh rõ ràng, dễ hiểu và xác thực thông báo về số liệu kế toán. phản ánh trung thực bản chất sự việc, nội dung và trị giá của nghiệp vụ kinh tế, nguồn vốn .

+ Thông tin, số liệu kế toán phải được phản ánh  liên tục bắt đầu từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc hoạt động kinh tế, tài chính , từ khi ra đời tới lúc kết thúc hoạt động của tổ chức kế toán; số liệu kế toán phản ánh kỳ này phải kế tiếp theo số liệu kế toán của kỳ trước.

+ Phân bổ và bố trí thông tin , số liệu kế toán theo trình tự với hệ thống và với thể so sánh được.

Đây là những kiến thức cơ bản nhất về kế toán doanh nghiệp mà mỗi nhân viên kế toán cần nắm rõ được.

Nguồn: Internet